Chat with us, powered by LiveChat bubble planet cc-visa cc-mastercard cc-amex control_point phone language mail_outline public

Ogólne warunki świadczenia usług

TŁUMACZENIA

Tłumaczenia przysięgłe / potwierdzane i uwierzytelnione:

Stawka jak za tłumaczenia tekstów prawnych + stałe wynagrodzenie za potwierdzenie i/lub uwierzytelnienie + zwrot kosztów znaczków opłaty sądowej i zezwoleń państwowych.

PODSTAWY WYLICZENIA STAWKI:

 • za słowo
 • za wiersz : 55 znaków
 • za stronę : 1 strona maszynopisu zawierająca 25 wierszy x 55 znaków

Stawki są określane oddzielnie dla każdej kombinacji językowej, przy czym opłata minimalna odpowiada stawce za 1 stronę.

 

INNE USŁUGI JĘZYKOWE

Tłumaczenia ustne:

za godzinę (minimum 2 godziny)

Sprawdzanie tekstów już przetłumaczonych:

 • według stawki godzinowej, lub
 •  60% należności za tłumaczenie

Weryfikacje:

 • według stawki godzinowej, lub
 • za stronę

Specjalne łamanie stron:

 • według stawki godzinowej

Sekretariat międzynarodowy:

 • według stawki godzinowej
 • w siedzibie klienta lub w Centrum = usługi tłumaczeniowe przy negocjacjach

Praca w domu i trójstronny kontakt telefoniczny (odbiór faksów, poczty elektronicznej, telefonów w imieniu klientów)

 • stawka za jednorazową usługę
 • stawka miesięczna (do ustalenia)

 

TŁUMACZENIA USTNE

Negocjacje (najczęściej spotykane):

Tłumaczenie przebiega w obecności zainteresowanych stron. Tłumacz słucha i tłumaczy kolejne fragmenty wypowiedzi stron. Wynagrodzenie ustalane jest z reguły za pół dnia lub za cały dzień roboczy. W niektórych przypadkach, za usługi świadczone w pobliżu naszej siedziby, możemy uzgodnić stawkę godzinową za usługi trwające krócej niż pół dnia (min. 2 godziny). Dzień roboczy trwa maks. 8 godzin (za kolejne godziny w ciągu dnia doliczana jest dopłata). Czas trwania usługi liczy się od chwili wyjścia tłumacza z biura do jego powrotu.

Tłumaczenie konsekutywne:

Tłumaczenie przebiega w obecności osób zainteresowanych. Tłumacz słucha, robiąc notatki a następnie tłumaczy dla słuchaczy. Usługa wymaga obecności 1 tłumacza na każdy język docelowy a tłumaczenie wykonywane przez 1 tłumacza w obie strony dopuszczalne jest tylko przez 4 godziny. Dzień roboczy trwa 7 godzin i nie może być dzielony na mniejsze części.

Tłumaczenie symultaniczne (kabinowe)

Usługa jest świadczona w kabinie odpowiednio przygotowanej do tego celu i wymaga obecności 2 tłumaczy na każdy język. Jeden tłumacz może pracować w kabinie bez przerwy tylko przez 1 godzinę. Dzień roboczy trwa 7 godzin i nie może być dzielony na mniejsze części.

Ciche tłumaczenie ustne („szeptanka”)

Tłumaczenie symultaniczne (jednoczesne) szeptane do ucha osoby słuchającej bez wykorzystania urządzeń nagłaśniających. Wymaga obecności 2 tłumaczy na cały dzień roboczy a wykorzystanie tylko 1 tłumacza dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy czas tłumaczenia nie przekracza 2 godzin. Dzień roboczy trwa 7 godzin i nie może być dzielony na mniejsze części.

Narada – odprawa

Dzień roboczy, o który występuje klient w celu przeszkolenia tłumaczy.

Stawka za gotowość

Należność wypłacana tłumaczowi za ewentualne dni niezbędne na dotarcie do miejsca świadczenia usługi.

 

ANULOWANIE ZLECENIA

Tłumaczenia pisemne :

przy tłumaczeniach już rozpoczętych – wynagrodzenie należne za pracę wykonaną do chwili anulowania zlecenia.

Tłumaczenia ustne :

w przypadku zleceń anulowanych krócej niż 24 godziny przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia usługi – należne wynagrodzenie odpowiada wynagrodzeniu za cały dzień pracy.

Unilingue Euatc Confindustria servizi innovativi e tecnologici Federlingue

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Jeśli chcesz poznać szczegóły, bądź nie zgadzasz się na wszystkie lub niektóre pliki cookies, przeczytaj olitykę plików cookies..
Zamknięcie tego komunikatu, przeglądanie tej strony, kliknięcie w link lub kontynuowanie przeglądania w inny sposób, oznacza zgodę na używanie plików cookies.