Chat with us, powered by LiveChat bubble planet cc-visa cc-mastercard cc-amex control_point phone language mail_outline public

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

PŘEKLADY

Soudní/ověřené a osvědčené překlady:

Tarif za právní překlady + pevně stanovená částka za ověření a/nebo osvědčení + náhrada výdajů za kolky a úřední poplatky.

Základ pro výpočet tarifů:

 • za slovo
 • za řádek: cca 55 úhozů
 • za normostranu: 1 strojem psaná strana s 25 řádky po 55 úhozech

Tarify se vztahují na jednotlivé jazyky samostatně a minimální vyúčtování je za 1 normostranu.

OSTATNÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

Namluvení textu:

za hodinu (minimum 2 hodiny)

Revize již přeložených textů:

 • hodinová sazba nebo
 • 60 % nákladů na překlad

Korektura:

 • hodinová sazba nebo
 • za normostranu

Speciální grafické rozvržení:

 • hodinová sazba

Mezinárodní sekretariát:

 • hodinová sazba
 • v sídle zákazníka nebo ve Středisku = služba tlumočení

Poskytování domicilu (příjem faxů, pošty, telefonátů ve třech se zákazníky):

 • tarif za samostatnou službu
 • měsíční tarif (dle dohody)
TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Obchodní jednání (nejrozšířenější):

Provádí se za přítomnosti zúčastněných stran. Tlumočník poslouchá a překládá část po části. Odměna se určuje obvykle za polovinu dne nebo za celý den. V některých případech můžeme u služeb, které jsou poskytovány v blízkosti našeho sídla, určit také hodinovou sazbu nižší než za polovinu dne (min. 2 hodiny). Pracovní den znamená max. 8 pracovních hodin (v případě více než osmi hodin bude aplikován příplatek). Doba se bude počítat od výjezdu tlumočníka až po jeho návrat.

Konsekutivní:

Provádí se za fyzické přítomnosti zúčastněných stran. Tlumočník poslouchá, dělá si poznámky a překlad provede v auditoriu. Vyžaduje přítomnost 1 tlumočníka pro každý cílový jazyk; výkon pouze 1 tlumočníka pro dva jazyky (křížové tlumočení) je přípustný pouze po dobu 4 hodin.  Pracovní den je 7hodinový a nelze jej dělit.

Simultánní:

Provádí se v kabině uzpůsobené pro tento účel a vyžaduje přítomnost 2 tlumočníků pro každý jazyk. Výkon pouze jednoho tlumočníka v kabině je přípustný pouze po dobu 1 hodiny.  Pracovní den je 7hodinový a nelze jej dělit.

Šeptání:

Simultánní překlad šeptaný do ucha poslouchajícího bez pomoci zařízení.  Vyžaduje přítomnost 2 tlumočníků po celý pracovní den a výkon pouze 1 tlumočníka je přípustný po dobu nepřekračující 2 hodiny. Pracovní den je 7hodinový a nelze jej dělit.

Instruktážní den:

Den vyžádaný zákazníkem pro aktualizaci tlumočníků.

Ušlý zisk:

Náhrada, která se přiznává tlumočníkům za dny, které jsou případně potřebné pro příjezd na místo poskytnutí služeb

ZRUŠENÍ

Překlady:

u již zahájených překladů náleží platba práci, která byla provedena do okamžiku zrušení.

Tlumočení:

u zrušení oznámeného v průběhu méně než 24 hodin před službou náleží odměna za celý den.

Unilingue Euatc Confindustria servizi innovativi e tecnologici Federlingue

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Když chcete získat podrobnější informace nebo vyjádřit nesouhlas se všemi nebo s některými soubory cookies, přečtěte si zásady týkající se souborů cookies.
Když při zavření tohoto banneru a posouvání této strany kliknete na spojení nebo budete pokračovat v prohlížení jiným způsobem, vyjádříte tím souhlas s použitím souborů cookies.